hosting, projektowanie stron www hosting, projektowanie stron www

  załóż konto

sprawdź pocztę

ustawienia

     regulamin

     pełny cennik
     obsługa firm

   domeny

   webdesign

   współpraca

   pomoc

   kontakt
   promocje

     Domeny


Transfer domeny z NASK:
Aby dokonać transferu z NASK do Dinfo SI (serwis agmk.net jest resellerem Dinfo SI) należy wypełnić na naszej stronie odpowiedni wniosek o zmianę pełnomocnictwa do wyłącznego reprezentowania Abonanenta przed NASK, następnie należy go wysłać na numer faxu NASK (22 523 13 01). Wniosek zostaje udostepniony po wypelnieniu formularza transferu domeny: transfer.
Wraz z wnioskiem do NASK należy przesłać również kopię dokumentow firmy, potwierdzających prawo do występowania Reprezentanta w imieniu firmy. Lista wymaganych podpisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej: http://dns.pl/porozumienie/FAQ.html#3.
Po dokonaniu wszystkich czynności oraz akceptacji transferu przez NASK abonent zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o pomyślnym zakończeniu procedury. W przypadku transferu domeny od innego rejestratora (nie NASK) do Dinfo SI, zmiana ta również jest bezpłatna i następuje po wypełnieniu tego samego wniosku na naszej stronie - w tym przypadku konieczne jest uzyskanie od obecnego rejestratora indywidualnego hasła do domeny tzw. kodu AuthInfo

Transfer od innych niż NASK podmiotów
W przypadku przenosin od innego rejestratora, on (nie NASK) jest zobowiązany do podania hasła.
Zgodnie z umową z NASK ma on obowiązek na każde żądanie właściciela domeny udostępnić mu hasło do transferu (tzw. AuthInfo). Otrzymane hasło można podać w formularzu podczas dokonywania transferu domeny lub już po wypełnieniu formularza przesłać pocztą elektroniczna na adres agmk@agmk.net

Kontakt: agmk@agmk.net
tel: +48 22 398 39 41,+48 725 700 730
fax: +48 22 398 39 35

hosting, projektowanie stron www

notariusz oborniki test na grype agencja hostess hostów warszawa toruń plaza